Değerli katılımcılarımız ve endüstri temsilcilerimiz,

6-9 Ekim 2016 Tarihlerinde Çeşme-İzmir'de gerçekleştirmeyi planladığımız toplantımız, toplantı tarihine kadar akademik izinler konusundaki ön göremezliğimiz nedeniyle ertelenmiştir. Toplantımızın 26-30 Nisan 2017'de Antalya'da gerçekleşecek 26. Ulusal Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kongrenin programına göre yeniden şekillenebilecek programımızın yeni şekli, daha sonra duyurulacaktır.

Sevgi ve saygılarımızla

FTR Derneği İzmir Temsilciliği ve
FTR Modaliteleri Çalışma Gurubu adına
Prof. Dr. Berrin DURMAZ